Lumpuhkan Daftar Ejaan dalam Word 2019, 2016, & 365

Terkejut dengan Microsoft Word 2016 ejaan menyemak dokumen anda? Anda boleh mematikan semakan ejaan dan garis-garis kecil yang muncul di bawah perkataan salah eja dengan langkah-langkah ini.

Melumpuhkan Tetapan Semak Ejaan

 1. Lakukan salah satu perkara berikut bergantung kepada sistem pengendalian anda:
  • Windows: " Fail "> " Pilihan "> " Bukti ".
  • macOS: " Word "> " Keutamaan ... "> " Ejaan & Tatabahasa ".
 2. Nyahtandai kotak semak " Semak ejaan semasa anda taip " untuk mematikan semakan ejaan.
 3. Di Windows, pilih " OK ". Dalam macOS, tutup dari tingkap.

Lumpuhkan Talian Squiggly Merah

Langkah-langkah di atas tidak akan menghalang garis bergulir merah dari muncul di bawah perkataan yang salah eja. Satu-satunya cara untuk melakukannya ialah dengan makro.

  1. Lakukan salah satu daripada yang berikut untuk membolehkan tab " Membangun ".
   • Windows: Pilih " Fail "> " Pilihan "> " Customize Ribbon ". Pilih " Tab Utama " dalam menu turun turun " Customize Ribbon ". Semak pilihan " Membangun ".
   • macOS: Pilih " Word "> " Pilihan ... "> " Lihat ". Semak kotak " Tunjukkan tab pemaju ".
  2. Pilih tab " Pembangun ".
  3. Pilih " Visual Basic ".
  4. Dalam senarai Macros, pilih templat atau dokumen di mana anda mahu menjalankan makro. Untuk semua dokumen, pilih " Normal.dotm ".
  5. Pengguna Windows, pilih " Buat " untuk membuka Editor Asas Visual.
  6. Gunakan kod berikut:

   Sub ToggleSpellCheckDisplay() Options.CheckSpellingAsYouType = Not Options.CheckSpellingAsYouType Application.ScreenRefresh End Sub

   Sub ToggleSpellCheckDisplay() Options.CheckSpellingAsYouType = Not Options.CheckSpellingAsYouType Application.ScreenRefresh End Sub

   Sub ToggleSpellCheckDisplay() Options.CheckSpellingAsYouType = Not Options.CheckSpellingAsYouType Application.ScreenRefresh End Sub

   Sub ToggleSpellCheckDisplay() Options.CheckSpellingAsYouType = Not Options.CheckSpellingAsYouType Application.ScreenRefresh End Sub

  7. Jalankan makro dengan memilih butang " Run Program ".

Garis yang berliku-liku di bawah kata-kata salah tidak akan muncul lagi di dalam Word.