MacOS: Force Quit Apps

Sekiranya aplikasi dibekukan atau tidak bertindak balas dalam MacOS, anda boleh memaksa keluar aplikasi menggunakan salah satu kaedah di bawah.

Pilihan 1

  1. Pegang kekunci " Pilihan " semasa mengklik kanan / Kawalan-mengklik aplikasi di dok.
  2. Pilih " Force Quit ".

Pilihan 2

  1. Pilih menu " Apple ", kemudian pilih " Force Quit ".
  2. Pilih aplikasi yang anda mahu memaksa berhenti, kemudian klik butang " Force Quit ".

Pilihan 3

  1. Tahan " Pilihan " + " Perintah " dan tekan " Escape ".
  2. Pilih aplikasi yang anda mahu memaksa berhenti, kemudian klik butang " Force Quit ".