MacOS Sierra: Cache DNS Flush

Memecahkan cache resolver DNS boleh membantu menyelesaikan masalah berkaitan DNS di MacOS Sierra. Isu-isu termasuk laman web tidak terdapat ralat atau tidak dapat melihat laman web tertentu yang telah berubah.

Untuk memadamkan cache di MacOS Sierra, ikut langkah ini.

  1. Dari Pencari, pilih " Pergi "> " Utiliti "> " Terminal ".
  2. Taipkan yang berikut, kemudian tekan " Enter ":

    sudo dscacheutil -flushcache

  3. Ketik kata laluan untuk akaun anda, kemudian tekan " Enter ".

Anda berjaya memadam cache DNS di MacOS Sierra.