Hantar Vote Email From Outlook 2016

Anda boleh menghantar e-mel untuk membolehkan penerima menghantar undi dari messsage di Microsoft Outlook 2016.

Nota: Ciri ini hanya akan berfungsi untuk penerima yang menggunakan Microsoft Outlook untuk Windows sebagai pelanggan e-mel mereka.

  1. Mulakan mesej baru dan pilih " Pilihan ".
  2. Pilih " Gunakan Butiran Pengundian ".
  3. Pilih butang undi yang anda ingin gunakan. Gunakan " Custom ... " jika anda ingin menulis pilihan anda sendiri.

    4. Jika anda telah memilih pilihan " Custom ... ", dialog " Pilihan Mesej " akan muncul. Taipkan pilihan yang anda kehendaki dalam medan " Gunakan butang undian ". Pisahkan pilihan anda dengan titik koma (;). Pilih " Tutup " apabila selesai.

Kini anda sudah bersedia menaip dan menghantar e-mel. Apabila penerima membuka mesej di Microsoft Outlook, ia akan menunjukkan butang " Vote " pada bar pita atas.