Matikan Redirect AutoDiscover Redirect dalam Outlook 2016 untuk macOS

Anda mungkin melihat mesej muncul di Microsoft Outlook 2016 yang mengatakan sesuatu yang serupa dengan:

Outlook diarahkan ke pelayan Autodiscover-s.outlook.com untuk mendapatkan tetapan baru untuk akaun anda. Adakah anda mahu membenarkan pelayan ini mengkonfigurasi tetapan anda? // autodiscover-s.outlook.com/autodiscover/autodiscover.xml

Klik Benarkan hanya jika anda sepenuhnya mempercayai sumber, atau jika pentadbir Exchange anda mengarahkan anda ke.

Jika anda melihat mesej ini muncul banyak dan ingin mematikannya, anda boleh mematikannya menggunakan langkah-langkah ini.

  1. Dari Desktop / Finder, pilih " Pergi "> " Utiliti ".
  2. Buka aplikasi " Terminal ".
  3. Taip arahan berikut, kemudian tekan " Enter ".

    defaults write com.microsoft.Outlook TrustO365AutodiscoverRedirect -bool true