Windows 10: Cari Siapa yang Log masuk

Jika anda tertanya-tanya bagaimana untuk mengetahui siapa yang sedang dilog masuk ke komputer Microsoft Windows 10, terdapat beberapa cara untuk diteruskan. Berikut adalah beberapa kaedah biasa yang boleh anda gunakan dari komputer jauh atau log masuk ke komputer tempatan yang anda tanyakan.

Perintah WhoAmI

Perintah "whoami" memaparkan pengguna yang anda log masuk dan menggunakan dalam Windows.

 1. Tahan Windows Key, dan tekan " R " untuk membuka tetingkap Run.
 2. Ketik " CMD ", kemudian tekan " Enter " untuk membuka prompt arahan.
 3. Pada prompt arahan, taipkan yang berikut kemudian tekan " Enter ":

  whoami

 4. Nama atau domain komputer diikuti oleh nama pengguna dipaparkan.

Perintah Pengguna Pertanyaan

Perintah ini membolehkan anda melihat semua pengguna yang sedang log masuk ke komputer.

Secara tempatan

 1. Tahan Windows Key, dan tekan " R " untuk membuka tetingkap Run.
 2. Ketik " CMD ", kemudian tekan " Enter " untuk membuka prompt arahan.
 3. Pada prompt arahan, taipkan yang berikut kemudian tekan " Enter ":

  query user

 4. Nama atau domain komputer diikuti oleh nama pengguna dipaparkan.

Jauh dari sini

 1. Tahan Windows Key, dan tekan " R " untuk membuka tetingkap Run.
 2. Ketik " CMD ", kemudian tekan " Enter " untuk membuka prompt arahan.
 3. Pada prompt arahan, taipkan yang berikut kemudian tekan " Enter ":

  query user /server: computername

  Ganti "computername" dengan nama komputer sebenar sistem yang anda tanyakan.

 4. Nama atau domain komputer diikuti oleh nama pengguna dipaparkan.

Pengurus Tugas

 1. Klik kanan bar tugas, kemudian pilih " Pengurus Tugas ".
 2. Pilih tab " Pengguna ".
 3. Butiran mengenai pengguna yang masuk ke mesin dipaparkan.

WMIC

 1. Tahan Windows Key, dan tekan " R " untuk membuka tetingkap Run.
 2. Ketik " CMD ", kemudian tekan " Enter " untuk membuka prompt arahan.
 3. Pada prompt arahan, taipkan yang berikut kemudian tekan " Enter ":

  WMIC /NODE:" computername " COMPUTERSYSTEM GET USERNAME

  Gantikan " computername " dengan nama komputer sebenar sistem yang anda tanyakan. Anda juga boleh menggantikan " computername " dengan alamat IP sistem.

  WMIC /NODE:192.168.1.1 COMPUTERSYSTEM GET USERNAME